Välkommen till en psykiatrisk mottagning

Kontakt sker på tel. 08-4520966

Bedömning av psykisk ohälsa, har 30 årig erfarenhet av psykiatrisk vård

Second opinion. Utredning och uppföljning av psykisk ohälsa.

Erbjuder snar tid och tillgänglighet till psykiater.