Psykiatrisk privatmottagning på Södermalm, Stockholm

www.privatmottagning.nu

Erbjuder läkarkontinuitet och tillgänglighet.
Erfarenhet inom psykiatrisk vård inom Region Stockholm med psykosvård, öppenvård och slutenvård,
allmänpsykiatri , öppen och slutenvård
och neuropsykiatri