Psykiatrisk privatmottagning på Södermalm, Stockholm

www.privatmottagning.nuErbjuder läkarkontinuitet och tillgänglighet.
Erfarenhet inom psykiatrisk vård inom Region Stockholm med psykosvård, öppenvård och slutenvård, allmänpsykiatri , öppen och slutenvård och neuropsykiatri under 25 år och privat verksamhet de senaste åren.

Välkommen till en psykiatrisk mottagning på Södermalm. Jag är legitimerad läkare med specialitet i psykiatri. På min läkarpraktik förstår jag att det kan vara skrämmande att söka hjälp för psykiska problem och det är därför jag strävar efter att skapa en välkomnande miljö för alla patienter. Jag arbetar nära varje individ för att utveckla en personlig behandlingsplan som möter det unika behovet och aktuella målen. Mitt förhållningssätt till vård är evidensbaserat och innehåller den senaste forskningen och praxis inom psykiatrin. Jag använder mig av många års erfarenhet inom psykiatrisk vård där jag arbetat nom öppenvårdsmottagningar, slutenvårdsavdelningar och i olika delspecialiteter som neuropsykiatri, affektiva och psykos enheter. Jag tror på ett individuellt förhållningssätt för att säkerställa att individer känner sig stöttade. Om du eller någon du älskar kämpar med psykisk ohälsa är jag här för att hjälpa dig. Kontakta mottagningen idag för att boka ett möte.